Μετασχηματισμός Από:

Μετασχηματισμός Πρός:


Μετασχηματισμοί

Με τους Μετασχηματισμούς είναι εφικτή η εύκολη και μαζική μετατροπή συντεταγμένων σημείων αλλά και GIS features μεταξύ των διαφόρων συστημάτων αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα:

Προσοχή! Οι μετασχηματισμοί από και προς τα WGS84 και ΕD50 είναι προσεγγιστικοί και η ακρίβεια τους είναι της τάξης των 5-10 μέτρων.

Το Παλιό Ελληνικό Datum αναφέρεται στο λεγόμενο "Νέο" Bessel η επίλυση του οποίου πραγματοποιήθηκε από την ΓΥΣ και όχι στο "Παλαιό" Bessel της ΤΥΥΓ. Για μια εκτενή παρουσίαση των προβλημάτων που προκύπτουν από τυχόν ταύτισή τους διαβάστε εδώ.

Για τους μετασχηματισμούς πρός και από το Παλαιό Ελληνικό Datum (προβολές HATT, TM3) χρησιμοποιούνται οι πολυωνυμικοί συντελεστές του OKXE και γίνεται ενδιάμεσος μετασχηματισμός στο ΕΓΣΑ87. Παρομοίως, για τους μετασχηματισμούς από και προς το HTRS07 χρησιμοποιείται το μοντέλο μετασχηματισμού HTRS07-ΕΓΣΑ87 του Hepos.

Τι δεδομένα υποστηρίζονται

Με ένα απλό copy-paste από το αρχείο σας εισάγετε και μετασχηματίστε τα δεδομένα σας.

Υποστήριξη και ανοιχτός κώδικας

Μπορείτε να δείτε και να συμμετάσχετε στον open source κώδικα της εφαρμογής με την επίσκεψή σας στην παρακάτω διεύθυνση. Επίσης, τυχόν σφάλματα και προτροπές για αναβάθμιση της εφαρμογής μπορούν να αναφερθούν εδώ.